Kenno Johansson


Jag har pensionerat mig och mina företag har avvecklats. Har ni något privat ärende så är ni välkomna att kontakta mig på kenno@kenno.se eller på mitt gamla vanliga telefonnr.