K o n s u l t p r o f i l

 

Kenno Johansson

1960-03-07

Systemutvecklare med 26 års erfarenhet. Kenno har normalt haft ett brett ansvarsområde innefattande kontakt med verksamhetsspecialister samt design, programmering och testning av IT-system. Kenno har ofta haft en roll som teknisk expert avseende programmeringsspråk och databaser. Exempel på språk och miljöer: Java/J2EE, JBoss,SQL, PL/SQL, Oracle10g, JavaScript, AJAX, Html, XML, C, MySQL, Unix, Windows, UML, Eclipse, Rational ClearCase.

 

Kenno har även stor erfarenhet från alla moment inom e-handel. Han har byggt en egen framgångsrik webbutik från grunden i Java/J2EE teknik och dessutom skött marknadsföringen, framförallt genom att på olika sätt göra butiken synlig på sökmotorerna, främst Google.

 

 

Utbildning

Civilingenjör Teknisk Fysik KTH 1979-1983. Inriktning mot datalogi. Examensarbetet bestod av att designa och programmera en databashanterare i det objektorienterade språket Simula. Examen 83 03 24.

 

 

Vem är Kenno ?

Kenno är född och uppvuxen i Stockholmsområdet och bor nu tillsammans med sin fru och sin hund på Lidingö. När det blir tid över spelar han golf eller slappnar av på sommarstället i Stockholms skärgård.  


Exempel på uppdrag

 

Danderyds Sjukhus (Kenno var underkonsult åt Capgemini)

 

 

Roll

Design, programmering och testning.

 

Applikation

DoRIS är en applikation som administrerar röntgenundersökningar. DoRIS hanterar bl.a patientuppgifter och uppgifter om undersökningar och röntgenbilder. Kenno främsta uppgift i projektet har varit att från grunden skriva ett Springbaserat Javaprogram som kommunicerar med externa system. För kommunikationen har HL7-standarden använts. HL7 är en standard som beskriver ett filformat för hur medicinsk informtion skickas. Övriga arbetsuppgifter har bl.a varit att installera och konfigurera den JBoss-baserade applikationen. 

 

Teknik

Java/J2EE,  JBoss, Spring, Quartz, Webservicar, Eclipse, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Linux, Windows. 

 

Tidsperiod

2008 11 – 2009 07

 

Posten  AB

 

 

Roll

Design, programmering och testning.

 

Applikation

Kenno har arbetat med en applikation som heter Ella och som är en logistikapplikation som håller reda på förmedlingen av paket. Kenno har arbetat med systemförvaltning och har främst gjort rättningar och förbättringar i befintliga Javaprogram samt byggt ett par nya mindre Javaprogram.

 

Teknik

Java/J2EE, JBoss, Eclipse, Rational Software Architect, Rational ClearCase, Oracle, SQL, PL/SQL, Toad, Unix, C (i ganska liten omfattning). 

 

Tidsperiod

2008 04 – 2008 10

 

www.skickablommor.net

 

 

Roll

Design, integration, programmering, testning och marknadsföring

 

Applikation

Kenno har själv från grunden byggt en framgångsrik webbutik i Java/J2EE teknologi.  Kenno äger skickablommor.net tillsammans med sin fru, så den mest rättvisa referensen för detta uppdrag är att gå in och titta på applikationen på www.skickablommor.net. Förutom den del av applikationen som syns utåt finns även en intern del som används för orderhantering och statistik. Kenno har designat och implementerat integrationen mellan webbutiken och två helt skiljda betalsystem. Det finns ett betalsystem för kortbetalningar (DIBS) samt ett betalsystem för fakturering (Fakturera mig). En tidig version av Kennos egenutvecklade webbramverk har använts som grund för webbutiken.

 

Teknik

Java/J2EE, JBoss, Eclipse, JavaScript, AJAX, Html, CSS, MySQL,  XML, Linux, Windows

 

Tidsperiod

2007 02 – 2008 03 (version 1.0 driftsattes 2007-07-06 sedan har ett antal förbättrade versioner driftsatts). Efter 2008 03 sköter Kenno löpande marknadsföring och uppföljning för webbutiken.

 

Svensk Bilprovning

 

 

Roll

Design, programmering och testning.

 

Applikation

Kenno designade, programmerade och testade ett program som använde data från flera gamla applikationer för att skapa den initiala databasen för det nya produktionsplaneringssystemet som togs i drift hösten 2006. Det krävdes en hel del utredningsarbete för att komma fram till vad databasen skulle innehålla initialt och för att få dess innehåll konsistent med den nya applikationen.

 

Teknik

Java/J2EE , JBuilder, SQL, XML, Oracle 10g, Unix

 

Tidsperiod

2005 04 – 2006 10

 

Utveckling av ett eget webbramverk

 

 

Roll

Design, programmering och testning.

 

Applikation

Efter att ha tittat på ett antal existerande webbramverk som t.ex. Struts fick Kenno en idé om hur han ville att ett webbramverk skulle fungera och började utveckla ett eget . Målet var att ta fram ett kraftfullt och lättanvänt webbramverk där man bara använder Java och Html för att utveckla sina webbapplikationer. Ramverket skulle dessutom ha ett starkt stöd för AJAX. I februari 2007 fanns en mycket tidig version färdig som användes för att ta fram Gloriosas webbutik. Denna version är dock ännu inte färdig för att releasas offentligt.

 

Teknik

Java/J2EE, Eclipse, JBoss, JavaScript, AJAX, Html, XML, CSS, MySQL, Linux, Windows, UML

 

Tidsperiod

2004 11 – 2005 04 samt 2006 11 – 2007 01

 

 

 

Skatteverket

 

 

Roll

Design, programmering och testning. Tekniskt stöd åt övriga projektmedlemmar avseende C och Oracle.

 

Applikation

Folkbokföring. Folkbokföringsapplikationen håller reda på namn, adresser, medborgarskap, civilstånd, relationer mm om alla personer som är folkbokförda i Sverige. Kenno har haft många arbetsuppgifter inom folkbokföringen. Här kommer några exempel:

 

·1  Programdesign, databasdesign, programmering samt testning av ett nytt delsystem för personbevis.

·2  Planering, programmering samt genomförande av ett flertal större databaskonverteringar i samband med organisationsförändringar inom Skatteverket. Detta har ofta varit mycket prestandakritiska projekt där stora datamängder har behövt konverteras under en begränsad tid när folkbokföringsapplikationen har kunnat hållas stängd.

·3  Design, programmering och testning av ett delsystem som beräknar de pensionspoäng som man kan få för vård av egna barn. Detta genomfördes i samarbete med Riksförsäkringsverket.

·4  Skrivit många nya batchprogram i C med embedded SQL.

·5  Programmering av en generell Javamodul för att ta emot data i XML-format.

 

 

Teknik

C , Java/J2EE, SQL, PL/SQL, SQL*Forms, Oracle 9i, Unix

 

Tidsperiod

1996 03 – 2004 10

 

 

FMLOG (Hette tidigare FMV:Verkstad)

 

 

Roll

Design, programmering och testning. Tekniskt stöd åt övriga projektmedlemmar avseende ProForm och databasdesign.

 

Applikation

VDLIV är ett administrativt system för försvarets verkstäder. Det innehåller tidredovisning, lönerapportering, koppling till ekonomisystem, materielhantering, planering m.m. Kenno har främst ansvarat för design och programmering av planeringssystemet, men har även varit delaktig i framtagandet av flera andra delsystem. Större delen av VDLIV-applikationen är terminalbaserad, men de nya delarna av planeringssytemet är en client/server-applikation med Visual Basic som programmeringsspråk i Windows-miljön.

 

Teknik

ProForm (hette tidigare  Dream/CS5), Visual Basic, Unix, Windows

 

Tidsperiod

1984 – 1996

 


 

FMV

 

 

Roll

Design, programmering och testning.

 

Applikation

Argus-LDF är ett felrapporteringssystem för militär materiel, främst Stridsfordon 90. Kenno arbetade som underkonsult åt Infocon. Slutkunden var FMV.

 

Teknik

Visual Basic, ProForm, Unix, Windows

 

Tidsperiod

1993 – 1995

 

 

Infocon AB

 

 

Roll

Design, programmering och testning.

 

Applikation

Infocon utvecklar och säljer 4GL verktyget ProForm. Infocon och Kenno har på Kennos initiativ gemensamt utvecklat en programvara för att kunna anropa ProForms programmeringsspråk CS5 och ProForms databashanterare från Visual Basic via TCP/IP. Denna programvara har sedan sålts till bl.a. FMLOG och 2007 genererar den fortfarande licensintäkter åt Kenno Data !

 

Teknik

Visual Basic, ProForm, Unix, Windows

 

Tidsperiod

1992 – 1993

 

 

Dart System AB

 

 

Roll

Programmering och testning.

 

Applikation

Dart är ett system för att registrera kabeldragningar, utrustningar m.m. i telesystem och större nätverk .

 

Teknik

C, SQL, SQL*Forms, Oracle 6.0, MS-DOS

 

Tidsperiod

1989 – 1992

 

 

 

Anställningar

 

87 05 04 -

Egen företagare. Företag: Kenno Data KB. De huvudsakliga uppdragen under denna tidsperiod har varit de som beskrivs närmare ovan.

 

83 09 01 - 87 05 03

Anställd vid Enea Data AB som konsult. Medverkade i flera projekt. Exempel på kunder: Asea, FOA, FMV. Exempel på tekniska miljöer: C, Pascal, Ingres, ProForm (hette tidigare Dream/CS5), Unix

 

83 02 28  -  83 08 28

Anställd vid IBM Svenska AB Järfällafabriken som programmerare/systemerare. Programmerade huvudsakligen i PL/1 i IBM stordatormiljö.